Paardrijden met plezier

En dan is het zover! De eerste paardrijles!


Eerste les - gang van zaken

Voor de oudere kinderen geldt dat zij meestal met een paar privélessen beginnen om de basisbeginselen onder de knie te krijgen. De kleinsten onder ons kunnen instappen tijdens de zondagochtendles.

Na enkele privélessen wordt je in overleg met de instructrice in een les ingedeeld. Op het witte bord naast de toiletten staat de lesindeling waaruit blijkt met wie je in de les zit en op welk paard of pony je ingedeeld bent. Over deze indeling kan niet gediscussieerd worden. De instructrices en instructeurs houden rekening met voorkeuren van de ruiters maar ook met het karakter van het paard en de rijervaardigheid van de ruiter.

Uiteraard mag iedere ruiter eerder aanwezig zijn om zijn of haar paard te poetsen en te zadelen voor de les. Voor de kinderlessen staan de meeste pony's al klaar. Tien minuten voor aanvang van de les worden de paarden gezadeld. Uiteraard kan je hierbij, indien je dit voor het eerst doet, de hulp inroepen van een meer ervaren ruiter. De zadels en hoofdstellen - het harnachement - hangen in de zadelkamer op naam van het paard of de pony. Ieder paard en iedere pony heeft zijn eigen sjabrak (dekje) en wollen onderdekje. Als de voorgaande les klaar is, mag je de bak in (altijd even aankondigen - zie de rijbaanregels onder regelementen) waar je de beugels op maat maakt en het paard aansingelt als het van stal komt. Daarna kan de les beginnen.

Aan het einde van de les geeft de instructrice of instructeur aan of jouw pony/paard ook in de les daarna meeloopt. Is dat niet het geval dan kan deze naar stal en mag het paard of de pony afgezadeld worden. Als je dit voor een eerste keer doet dan zal een andere ruiter voordoen hoe je het paard of de pony het beste naar stal begeleidt en afzadelt. Nadat het bit schoon gespoeld is, kunnen de spullen opgehangen worden in de zadelkamer.

Wie weet krijgt het paard of de pony na gedane arbeid nog wat lekkers en is het ook voor de ruiter de hoogste tijd om in de kantine te genieten van een drankje en versnapering.

Afwijkende lestijden

In vakantieperiodes kan het zijn dat er lessen samengevoegd worden en dat u of uw kind op een ander tijdstip een les kunt/kan rijden. Indien hiervan sprake is, wordt u hiervan (mondeling, telefonisch dan wel via het informatiebord en via de website) tijdig op de hoogte gebracht.

Afmeldingen lessen

Bij ziekmelding of afmelding voor de les kan je mailen naar info@matecopains.nl.

Inhalen

Indien u of uw kind verhinderd is om een les mee te rijden, dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden in de kantine of telefonisch door te geven. In geval van ziekte kunt u ook 's morgens tussen 8:00 - 8:30 uur afbellen. Bij een tijdige afmelding dient de gemiste les in overleg binnen 4 weken ingehaald worden. De lessen kunnen niet worden opgespaard. Indien deze les niet binnen 4 weken ingehaald wordt, vervalt het recht op inhalen. Indien er niet of niet tijdig wordt afgemeld, vervalt de les reeds bij afmelding.

Vakantie
Het is toegestaan om, bijvoorbeeld in verband met een vakantie, maximaal één maand onbetaald afwezig te zijn mits dit tijdig wordt doorgegeven. Indien er sprake is van een kortere afwezigheid dient het lesgeld doorbetaald te worden en kunnen die gemiste lessen in overleg ingehaald worden.

Feestdagen
Het kan voorkomen dat op sommige feestdagen de lessen vervallen. Deze les wordt in overleg met de groep op een ander moment ingepland. Mocht u verhinderd zijn dan vervalt de les zonder recht op inhalen.

Opzeggen

Voor opzegging dient een termijn van 1 maand in acht genomen te worden. Dit houdt in, dat u of uw kind de maand na opzegging (onafhankelijk of er wel of geen lessen gevolgd worden) dient door te betalen. Opzeggen kan uitsluitend via een opzegformulier verkrijgbaar in de kantine.

Ouder & kind lessen

Vind jij het leuk als jouw papa of mama ook een keer op een paard gaat zitten? En wil je dat zij ervaren hoe het is om spierpijn te hebben na het paardrijden? Schrijf je dan in op het whitebord. De kosten zijn €10,00 voor kind en €15,00 voor volwassene. Voor tijden en andere data kijk op het whitebord (vol=vol).

Ouder kind les