Wedstrijden

Dressuur- & springwedstrijden

Vier keer per jaar worden er dressuur- en springwedstrijden georganiseerd. De wedstrijden worden in de binnenbak en als het weer het toelaat ook in de buitenbak van de manege gereden.

Het inrijden vindt plaats in de binnen- of buitenbak. In de reguliere manegelessen wordt zowel voor de dressuur- als voor de springwedstrijden geoefend.

Kinderen kunnen ongeacht het niveau aan de wedstrijden deelnemen. Zo kunnen de minst ervaren ruitertjes een A-proef rijden. De kleinste ruiters rijden dan achter een meer ervaren ruiter de proef waarbij er sprake is van een afzonderlijke beoordeling voor de eerste en de tweede ruiter. Er zijn ook speciale klassen voor ouder/kind en eigen paarden.

Wedstrijden

Aankondiging

Ruimschoots van te voren wordt de komende wedstrijd aangekondigd d.m.v. posters die op diverse plekken in de manege hangen.

Op deze posters wordt aangegeven welke disciplines er gereden worden en wordt tevens de sluitingsdatum voor inschrijving vermeld.

Wedstrijden

Inschrijven

Inschrijven voor een wedstrijd kan in de kantine. Daarbij dient het volgende aangegeven te worden:

  • 1. Naam van de ruiter
  • 2. Naam van de pony
  • 3. De categorie waarin gereden wordt (indien bekend of naar beoordeling door de instructeur of instructrice)
Wedstrijden

Beoordeling

De proeven worden beoordeeld door een gekwalificeerde jury. Tijdens de prijsuitreiking krijgt elke ruiter haar/zijn protocol (puntenoverzicht) overhandigd.

Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn er bekers en rozetten te winnen.