Hoe en Wat?

Vier keer per jaar worden er dressuur- en springwedstrijden georganiseerd. De wedstrijden worden in de binnenbak en als het weer het toelaat ook in de buitenbak van de manege gereden.

Het inrijden vindt plaats in de binnen- of buitenbak.
In de reguliere manegelessen wordt zowel voor de dressuur- als voor de springwedstrijden geoefend.


Prijsuitrijking

De Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 10,00 per persoon per onderdeel. Natuurlijk kan iedereen gratis komen kijken bij de wedstrijden.


Prijsuitrijking

De Prijzen

Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn er bekers en rozetten te winnen. Ter herinnering aan de wedstrijd krijgt iedere ruiter een herinneringslintje.


Prijsuitrijking

Deelnemers

Kinderen kunnen ongeacht het niveau aan de wedstrijden deelnemen. Zo kunnen de minst ervaren ruitertjes een A-proef rijden. De kleinste ruiters rijden dan achter een meer ervaren ruiter de proef waarbij er sprake is van een afzonderlijke beoordeling voor de eerste en de tweede ruiter. Er zijn ook speciale klassen voor ouder/kind en eigen paarden.

Regels

Om het ook zo leuk mogelijk te houden voor alle paarden en pony's rijdt "iedereen" met de materialen van de manege. Dit betekent géén eigen dekjes, hoofdstellen en/of zadels. Dit is om de paarden en pony’s rustig te houden. Om geen onderscheid te maken geldt dit voor alle paarden & pony's, en geen uitzonderingen. Bij inschrijving mag je een 1e en 2e voorkeur voor je pony/paard doorgeven. Dit is om te vermijden dat een pony meer dan 10 keer moet rijden.

Aankondiging

Ruimschoots van te voren wordt de komende wedstrijd aangekondigd d.m.v. posters die op diverse plekken in de manege hangen. Op deze posters wordt aangegeven welke disciplines er gereden worden en wordt tevens de sluitingsdatum voor inschrijving vermeld.

Inschrijven

Inschrijven voor een wedstrijd kan in de kantine. Daarbij dient het volgende aangegeven te worden:

  • Naam van de ruiter
  • Naam van de pony
  • De categorie waarin gereden wordt (indien bekend of naar beoordeling door de instructeur of instructrice)

Beoordeling

De proeven worden beoordeeld door een gekwalificeerde jury. Tijdens de prijsuitreiking krijgt elke ruiter haar/zijn protocol (puntenoverzicht) overhandigd.

Startlijsten en Uitslagen

De startlijsten worden tijdig in de kantine opgehangen en zijn tevens te vinden op onze facebook pagina. De uitslagen worden ook na de wedstrijd op onze facebook pagina gepubliceerd.